مراعات احکام تلاوت در سبک ادایی «شیخ محمود‌البنا»/ تلمّذ در حوزه موسیقی و تواشیح دینی

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، «شیخ محمود علی‌البناء»،  قاری بزرگی است که در سایه عوامل نه چندان مرتبط با منزلت تخصصی فن

ادامه