اجلاس هفدهم پیرغلامان حسینی پایان یافت/ از تجلیلِ پیرغلامان تا اهدای پرچم اجلاس به تبریزی‌ها

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیین اختتامیه هفدهمین اجلاس پیر غلامان حسینی با سخنان استاندار یزد آغاز و با اهدای پرچم دوره بعد به استان

ادامه